PROJELERİMİZ

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi, bir bireyin, kuruluşun veya ürünün sera gazı emisyonlarının miktarını ölçen bir metriktir. Genellikle karbondioksit (CO2) cinsinden ifade edilir, ancak diğer sera gazları da hesaba katılabilir. Karbon ayak izi, faaliyetlerin çevresel etkisini değerlendirmek, kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla kullanılan bir ölçüttür.

Erra Academy ve Karbon Ayak İzi

Erra Academy olarak, sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hedefimize uygun olarak karbon ayak izini düşürme konusunda çeşitli adımlar atmaktayız.

Enerji Verimliliği

Akademi ve atölye faaliyetlerimiz sırasında enerji verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmekteyiz. Aydınlatma, ısıtma/soğutma sistemleri ve cihazların enerji tüketimini optimize ederek sera gazı emisyonlarını azaltmaktayız.

Malzeme Seçimi

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımını artırarak yeni ürünlerin üretiminde sera gazı emisyonlarını azaltmaktayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemeleri tercih etmekteyiz.

Taşıma ve Lojistik

Ürün teslimatları ve atölye etkinlikleri için taşıma ve lojistik süreçlerini optimize ederek, taşıma sırasında oluşan emisyonları minimize etmekteyiz.

Yeşil Enerji Kullanımı

Enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirerek karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan enerji kullanımını artımaya yönelik çalışıyoruz.

Farkındalık ve Eğitim

Toplumun karbon ayak izi ve çevresel etkileri konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak için eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlemeyi planlıyoruz.

Proje ve Ürün Tasarımı

Geri dönüşüm ve ileri dönüşümü teşvik eden projeler ve ürünler tasarlayarak, atıkların azaltılmasına ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Karbonsuzlaştırma Projeleri

Çevresel etkileri dengelemek amacıyla karbonsuzlaştırma projelerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ağaçlandırma, sera gazı emisyonlarını nötralize etmek için etkili bir yol olabilir.

Enerji Verimliliği

Akademi ve atölye faaliyetlerimiz sırasında enerji verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmekteyiz. Aydınlatma, ısıtma/soğutma sistemleri ve cihazların enerji tüketimini optimize ederek sera gazı emisyonlarını azaltmaktayız.

Malzeme Seçimi

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımını artırarak yeni ürünlerin üretiminde sera gazı emisyonlarını azaltmaktayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemeleri tercih etmekteyiz.

Taşıma ve Lojistik

Ürün teslimatları ve atölye etkinlikleri için taşıma ve lojistik süreçlerini optimize ederek, taşıma sırasında oluşan emisyonları minimize etmekteyiz.

Yeşil Enerji Kullanımı

Enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirerek karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan enerji kullanımını artımaya yönelik çalışıyoruz.

Farkındalık ve Eğitim

Toplumun karbon ayak izi ve çevresel etkileri konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak için eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlemeyi planlıyoruz.

Proje ve Ürün Tasarımı

Geri dönüşüm ve ileri dönüşümü teşvik eden projeler ve ürünler tasarlayarak, atıkların azaltılmasına ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Karbonsuzlaştırma Projeleri

Çevresel etkileri dengelemek amacıyla karbonsuzlaştırma projelerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ağaçlandırma, sera gazı emisyonlarını nötralize etmek için etkili bir yol olabilir.

Erra Academy, karbon ayak izini azaltma konusunda aktif adımlar atarak sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde hareket etmektedir. Bu, hem çevresel etkileri azaltmak hem de toplumu daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma çabalarımızın bir parçasdır.