KURUMSAL

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, mevcut nesil ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmama ilkesine dayalı bir kavramdır. Bu, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri içeren geniş bir perspektifi kapsar. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların aşırı kullanımının önlenmesi, çevresel etkilerin azaltılması, toplumsal denge ve eşitliğin korunması gibi hedefleri içerir.

Aramıza katılıp iş modelimize katkı sağlamanız bizi çok mutlu eder. Görüşmek üzere!