KURUMSAL

Yenilikçilik

Yenilikçilik, yeni fikirlerin, yaklaşımların veya ürünlerin yaratılması, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir. Bir birey, bir kuruluş veya bir toplumun yenilikçi olması, rutin ve alışılmışın dışında çözümler üretme yeteneği ile ilişkilidir. Yenilikçilik, teknolojik, iş ve toplumsal alanlarda gerçekleşebilir ve mevcut durumu geliştirmeyi, verimliliği artırmayı veya sorunları çözmeyi amaçlar.

Aramıza katılıp iş modelimize katkı sağlamanız bizi çok mutlu eder. Görüşmek üzere!